Diaspora (2012- 2013)

 Prosjektets opprinnelige intensjon var å fornye egen kunstnerisk praksis, noe som innebar at jeg fra starten av måtte arbeide systematisk i maleriprosessene, og klargjøre for min egen del hva fornyelse handlet om. 

Fornyelsen skulle ikke være radikal, jeg ville holde fast ved det kjente maleriske uttrykket, men veien fram til det endelige maleriet, slik det vanligvis tar form i mitt atelier, skulle utfordres. En skapende prosess innebærer veksling mellom kognitiv og intuitiv forståelse, mellom refleksjon og handling. Maleriet utvikles i en prosess hvor det praktiske arbeidet med tilførsel av farger, spor av verktøy og fordeling av flater og form er avgjørende, ideen ligger enten latent i flaten eller i kunstnerens hode, uansett så må den lokkes fram.

Inger Marie