So What? FoU -2015

I dette prosjektet er temaet natur- kultur. Når jeg velger motiv denne gangen tenker jeg å være trofast mot et element, steinoverflaten, og så vil jeg integrere vaser, urner og eventuelt arkitektur inn i disse sammenhengene. Se ellers under Prosjektrapport hvordan vi redegjør for intensjon og prosess i dette prosjektet med tittelen So What?

  • Human Footprints

  • Lichen mysteries

  • Fragments of nature

  • The Vessel of Pandora

  • The Peatland

  • Amfritites gift