Maleriene er siste ledd i en prosess fra ide til foto- til skisser og material/tekniske undersøkelser og revideringer