D.G.A eller Digital Graphic Artwork er en forholdsvis ny teknikk som kombinerer det analoge og digitale i prosessen med å lage kunst. Slike arbeid lages gjerne i små opplag som signeres og nummereres. 

Teknikken gir mulighet for å kombinere flere lag hvor både foto, tegning og maleri benyttes i prosessen. Lagene samles i et sluttprodukt som er digitalt.